Bofællesskab og dagligvarebutik i Rødovre

Kombinationen af en dagligvarebutik og et bofællesskab er med til at give området et kvalitetsløft, hvor det tidligere benzinanlæg bliver erstattet af liv og tryghed i området.

Lidl overtog grunden i 2018 og indgik et strategisk samarbejde med DAB, som har en boligafdeling (”Bybjerget”), der grænser op til området. Samarbejdet resulterede i et høringssvar til Kommuneplan 2018, der indebar at Rødovres kommune godkendte en udvidelse af lokalcentret Roskildevej/Tårnvej, så det blev muligt at opføre en dag­ligvarebutik og et bofællesskab på Roskildevej 340.

Udviklingsarbejdet blev realiseret i tæt samarbejde med Rødovre kommune, Lidl, DAB og rådgivere, der endte med en lokalplan uden nævneværdige indsigelser.

Projektet har givet boligområdet ”Bybjerget” et løft med nye kvalitetsboliger og en markant forbedring af dagligvareforsyningen. For at skabe sammenhæng mellem boliger og det nærliggende rekreative udeområde er der etableret en trampe (trappe, der indbyder til ophold).

Projektet består af en dagligvarebutik på 1300 m2 og et bofællesskab med 29 boliger på 2.857 m2.

FAKTA:

År:2017

Anvendelse: Dagligvarebutik og almene boliger.

Bygherre: Lidl Danmar og DAB

Samarbejdsparter: Rødovre Kommune, Lidl, DAB, Arkitema, Ramböll og ICP.

Ydelser:

  • Forhandlinger om plangrundlag med kommune
  • Finde investorer
  • Aftale om salg af byggeret
  • Udarbejde lokalplan i samarbejde med Rødovre kommune, Lidl og DAB

Status: Byggeri igangsættes medio 2020 og der forventes indflytning medio 2021