Projekter

Musicon – Den Røde Tråd

Intentionen var at skabe et nytænkende, mangfoldigt og urbant fællesskab med gode boliger og mangfoldige uderum. Med Musicon-projektet ønsker Roskilde kommune at udvikle en ny kreativ bydel, hvor den røde tråd er musik, bevægelse og fællesskab. Projektet bygger på konceptet, Generationernes Byhus, som KAB har udviklet. Konceptet var grundlaget for ...

Ungdomsboliger – Campus Køge

Campus Køge ønsker at etablere et passende antal ungdomsboliger til nuværende og kommende studerende. Projektet har kortlagt, hvor mange boliger, der er behov for, samt hvilke ønsker de studerende har til en ungdomsbolig. Da projektet startede var det ikke muligt at få private investorer til ungdomsboliger, hvorfor der kun var ...

Vallø Strandpark – Blandede Boliger og Erhverv

Hovedstrøget i Strøby Egede er fornyet. Med projektet er der nu skabt et grundlag for en torvedannelse i byen, der bliver et centralt element i udviklingen af byen. Projektet blev indledt i 2012, hvor investorinteressen var lav. Vi valgte derfor at dele projektet op i tre etaper. Første etape handler ...

Vallø Strand – Boliger

Med projektet skaber vi nye attraktive boliger med adgang til egen strand. Samtidig bliver de eksisterende ældreboliger løftet og fremtidssikret. I det oprindelige Vallø Strand Badehotel havde kommunen indrettet et genoptræningscenter, som man vil flytte til nye samlede faciliteter i Hårlev. Derfor skulle der udvikles en ny plan for den ...

Tjørnely – Bofællesskaber og Erhverv

Med projekt Tjørnely er der udviklet en vision for en bydel, der skal løftes med blandede boliger. Strandbygruppen har sammen med Norcap Development og tegnestuen Lokal udviklet et projekt, der bygger videre på de højt eftertragtede bolig- og byrumsdimensioner fra rækkehusbebyggelser i Kartoffelrækkerne i København. Udgangspunktet var at løfte en ...

Bofællesskab og dagligvarebutik i Rødovre

Kombinationen af en dagligvarebutik og et bofællesskab er med til at give området et kvalitetsløft, hvor det tidligere benzinanlæg bliver erstattet af liv og tryghed i området. Lidl overtog grunden i 2018 og indgik et strategisk samarbejde med DAB, som har en boligafdeling (”Bybjerget”), der grænser op til området. Samarbejdet ...

Bofællesskabet ”Gaias have”

Bofællesskabet ”Gaias have” (www.gaias-have.dk) bliver en væsentlig faktor i udviklingen af bydelen ”Anneberg Kulturpark” (www.annebergkulturpark.dk) i Nykøbing Sjælland. Endvidere bidrager projektet med nye borgere ikke kun fra Danmark, men også tilflyttere fra udlandet. Det er et unikt ”bottom up projekt”, idet igangsætning af projektudviklingen er sket med udgangspunkt i gruppen ...