Ungdomsboliger – Campus Køge

Campus Køge ønsker at etablere et passende antal ungdomsboliger til nuværende og kommende studerende. Projektet har kortlagt, hvor mange boliger, der er behov for, samt hvilke ønsker de studerende har til en ungdomsbolig.

Da projektet startede var det ikke muligt at få private investorer til ungdomsboliger, hvorfor der kun var mulighed for at etablere almene boliger. Strandbygruppen har sammen med brugerne og Campus Køge skabt et grundlag for det kommende projekt. Det skete gennem en henholdsvis en kvantitativ undersøgelse (netbaseret spørgeskemaer) og kvalitativ undersøgelse (fokusgruppeinterview) af de studerendes ønsker til en studiebolig. Undersøgelserne gav et solidt grundlag for Køge kommunes beslutning om at bevilge grundkapital til almene ungdomsboliger

Design af byggeriet på ialt 3100 m2 tager udgangspunkt i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

Projektet har gjort Campus Køge mere attraktiv for nye studerende, da der er mulighed for at få en bolig i et attraktiv, pulserende studiemiljø.

FAKTA:

År: 2017

Anvendelse:Almene ungdomsboliger

Bygherre: Domea

Samarbejdspartnere: Domea, Køge kommune og Campus Køge.

Ydelser:       

  • Udarbejde beslutningsgrundlag
  • Behovsanalyse
  • Aftale med kommune om salg af byggeret.
  • Udarbejde lokalplan i samarbejde med Domea, Campus Køge og Køge kommune

Status: Godkendt lokalplan. Byggeriet er indviet i 2020 med plads til 72 studerende.