Tilgang

Strandbygruppens metode er netværksbaseret projektudvikling, da det skaber mest mulig værdi for det enkelte projekt.

Strandbygruppen er første led i en lang byggeproces, og vi skaber værdi gennem et solidt grundlag for at gennemføre projektet.

Det sker ved at:

  • finde en beliggenhed, der egner sig til et givet formål
  • tilpasse myndighedskrav til byggeriets formål
  • sikre, at kommunens ønsker til planforhold indfries tidligt, så de ikke komplicerer projektet
  • kortlægge alle forhold for at sikre et solidt beslutningsgrundlag for investorer
  • inddrage lokale interessenter tidligt
  • samarbejde med rådgivere, der kan tilføre byggeriet høj arkitektonisk kvalitet og høj kvalitet i selve byggeriet

Målet et at minimere risici, når byggeriet skal gennemføres og efterfølgende driftes.

Strandbygruppen ønsker at være førende inden for samarbejde mellem byggeriets parter i de tidlige faser frem til godkendt lokalplan. Det sker blandt andet ved at skabe gennemsigtighed og tillidsfyldt forhandlingsklima.

Strandbygruppen arbejder med projektudvikling i den mest usikre og sårbare fase i byggeriet. Det er en periode, der er kendetegnet af langstrakte og komplicerede processer med mange aktører. Derfor er det vores mål, at Strandbygruppen skal levere et solidt beslutningsgrundlag for både anlæg og drift af byggeriet til investorer og relevante myndigheder.

Det sikres, at dialogen starter rigtigt, og vi sørger for, at alle projektets interesser er forenet, så projektet skaber størst mulig værdi for lokalområdet og de kommende brugere.