Vallø Strandpark – Blandede Boliger og Erhverv

Hovedstrøget i Strøby Egede er fornyet. Med projektet er der nu skabt et grundlag for en torvedannelse i byen, der bliver et centralt element i udviklingen af byen.

Projektet blev indledt i 2012, hvor investorinteressen var lav. Vi valgte derfor at dele projektet op i tre etaper. Første etape handler om at skabe almene boliger og en dagligvarebutik.

For at skabe en passende diversitet blev projektet opbygget med udvalgsbutikker, erhverv, bibliotek, private og almene lejeboliger.

Udviklingsplanen for Valg Strandpark er realiseret i tæt samarbejde med Stevns kommune, hvorefter Strandbygruppen indledte forhandlinger med potentielle investorer.

Status: Der er i alt realiseret en dagligvarebutik på 1000 m2, blandet erhverv på 570 m2, private boliger på henholdsvis 1600 m2 og 5250 m2 almene boliger.

Projektet har bidraget med lejeboliger i området og har dermed givet en mere fleksibel boligstruktur i kommunen og givet mulighed for omdannelse af den eksisterende boligmasse. Endvidere har erhvervsdelen givet mere liv i den centrale del af Strøby Egede.

FAKTA:

År: 2014

Anvendelse:Private og almene boliger samt blandet erhverv.

Bygherre:Dansk Supermarked, OLC Ejendomme, Interplan og Domea

Samarbejdsparter: Stevns Kommune, Dansk Supermarked, OLC Ejendomme og Domea

Ydelser:

  • Forhandlinger om plangrundlag med kommune
  • Finde investorer
  • Aftale med kommune om salg af byggeret
  • Udarbejde lokalplan i samarbejde med Domea, Netto, OLC Ejendomme og Stevns kommune

Status: Færdigbygget og fuld udlejet i 2016.