Musicon – Den Røde Tråd

Intentionen var at skabe et nytænkende, mangfoldigt og urbant fællesskab med gode boliger og mangfoldige uderum.

Med Musicon-projektet ønsker Roskilde kommune at udvikle en ny kreativ bydel, hvor den røde tråd er musik, bevægelse og fællesskab.

Projektet bygger på konceptet, Generationernes Byhus, som KAB har udviklet. Konceptet var grundlaget for at skabe et blandet byggeri med både almene og private boliger.

I tæt samarbejde med Musicon-sekretariatet, Roskilde kommune og de to bygherrer var det Strandbygruppens opgave at sikre, at projektet lever op til de ønsker, der er til boligbyggeri på Musicon. Derfor var det vigtigt at skabe en rød tråd i projektet, som alle interessenter kunne støtte op om.

Projektet indeholder i alt 13.500 m2. Byggeriet består af 6.900 m2 almene boliger,  6.000 m2 til private boliger samt 390 m2 til en café og en butik. Det er grundlæggende fællesskabet, der har været afgørende for udformningen og designet af projektet. Det sker bl.a. ved at have fælles aktiviteter i stueplan samt en blanding af boligformer og generationer med både almene- og private lejeboliger. På den måde er der skabt en bæredygtig løsning, der bygger på diversitet og samhørighed.

FAKTA:

År: 2017

Anvendelse: Private og almene boliger

Bygherre: KAB & GVL

Samarbejdsparter: Roskilde kommune, Musicon-sekretariatet, KAB og GVL.

Ydelser:

  • Indledende forhandlinger med Roskilde kommune om plangrundlag
  • Finde investorer
  • Udarbejde lokalplan

Status: Godkendt lokalplan og det forventes at byggeriet iværksættes i 2020