Vallø Strand – Boliger

Med projektet skaber vi nye attraktive boliger med adgang til egen strand. Samtidig bliver de eksisterende ældreboliger løftet og fremtidssikret.

I det oprindelige Vallø Strand Badehotel havde kommunen indrettet et genoptræningscenter, som man vil flytte til nye samlede faciliteter i Hårlev. Derfor skulle der udvikles en ny plan for den gamle bygning med tilstødende ældreboliger.

Efter en byggeteknisk gennemgang af bygningen blev løsningen at bevare ældeboligerne og skabe 30 nye attraktive boliger, som kunne leve op til placeringen og stedets flotte historie.

Der bygges 30 nye boliger på i alt 2013 m2. Alle boliger får udsigt over Køge Bugt. Ældreboligerne på i alt 1043 m2 bevares og bliver en integreret del af nybyggeriet.

Strandbygruppen har i tæt samarbejde med en investor og Stevns kommune udviklet grundlaget for etableringen af de nye boliger.

Projektet er med til at give et markant løft af “Porten til Stevns”, da det nu er det første man ser, når man kører over kommunegrænsen til Stevns. Projektet har endvidere skabt nye muligheder for omdannelse af det tilstødende boligområde og for at tiltrække nye borgere til kommunen.

FAKTA:

År: 2015

Anvendelse:Boliger og ældreboliger

Bygherre:Projekt Vallø Strand

Samarbejdspartnere:Projekt Vallø Strand og Stevns kommune.

Ydelser:        

  • Forhandlinger med kommune om salg af Vallø Strandhotel og 14 ældreboliger
  • Kortlægge projektmuligheder
  • Udarbejde lokalplan i samarbejde med Projekt Vallø Strand og Stevns kommune
  • Deltage i offentlig høring om projektet

Status: Byggeri iværksættes primo 2020 og forventes færdig primo 2021